Justification in Philosophy and What is the Importance of Justification?

Justification in Philosophy and What is the Importance of Justification?

November 25, 2019 0 By Felso

The way used to show the truth of a thought, a judiciary or a proposition, and to establish the grounds and justifications for this truth  is  called justification .

People who encounter many problems in their lives follow some ways when they doubt the correctness of the answers to the solution. The accuracy of the answers given to some questions requires explanations put forward as a result of some scientific researches. The answer to the question neden Why do the objects thrown into the air fall to the ground? Endir is also of this kind.

Peki sahip olduğumuz bütün bilgileri nasıl edindik? Bir filozof, bu soruya vereceği cevapta ortaya koyduğu görüşlerini, akla dayanarak ve aşama aşama açıklar, kullandığı kavram ve sözcükleri açık seçik hâle getirir, önermeler arasında bir tutarlılık sağlar. Bir filozof niçin böyle düşündüğünü, deney ve gözlemlerine dayanarak değil, akılsal çıkarımlarla açıklar. Görüşlerini gerekçelendirir; açıklamalarını mantıksal bir bütünlük içerisine yerleştirebilir. Buna da temellendirme denir. Temellendirme ortaya atılan görüş ve iddialar için dayanak ve gerekçe bulma işidir.

While the correct answers to the above-mentioned questions also require different methods or techniques, they also provide validity because they are based on proving criteria. The search for an answer to a question may not meet these criteria and may require other ways and methods of validation. Kim Who am I? ”, M Do I know myself?”, Olabilir Can there be moral rules for everyone? ”, Ne What should be the purpose of life?”, N What is love? is it necessary to have a reason? Meaningful attempts to analyze such questions can be expected from philosophy and the method followed  is  called justification .

In philosophy, grounding is not primarily an arbitrary explanation, but reasoning, proof or refutation of the problem being addressed. Justification in philosophy is made by showing the grounds of the thought or opinion or revealing the reasons. Information or opinions about the problem that is dealt with through grounding are examined and then made consistent with the principles of reason and logic. In short, the problem is described in detail and ideas are provided. The correctness of the answer that the philosopher has reached by making the grounding for the problem is determined by looking at the structural consistency of the grounding. The validity of the philosopher’s grounding is at least dependent on it.

Örneğin Herakleitos, doğru bilginin olanaksız olduğunu iddia etmiştir. Bu iddianın felsefe tarihinde yer alabilmesi için ise her iddia veya görüş gibi temellendirilmesi gerekmektedir. Herakleitos, bir filozof olarak bu temellendirmeyi şöyle yapmıştır: Evrene değişim hâkimdir. Bu gözlemlenebilir ve doğrulanabilirdir. Değişen şeylerin ise değişmez bilgisi olamaz. Bu nedenle doğru bilgi olanaksızdır. Yine Herakleitos gibi bir filozof olan Zenon da hareketin olanaksızlığını şöyle temellendirmiştir: A noktasından B noktasına gitmek isteyen bir kişiyi düşünelim. Bu kişi ilk önce yolun yarısını gitmek zorundadır. Yolun yarısını da gidebilmesi için yolun yarısının çeyreğini, bunun içinde yolun yarısının çeyreğinin yarısını gitmek zorundadır. Yani bu kişi sürekli bir mesafeyi gitmek zorunda olduğundan dolayı B noktasına asla ulaşamaz. Böylelikle hareket olanaksızdır. Çünkü bu yarımlar asla bitmeyecektir. Eğer yarımlar biterse, orada zaten bir mesafe yok demektir. Çünkü her şeyin bir yarısı vardır.

Philosophers justify their own critical views on problems logically in philosophy. The philosopher bases the problem and describes it. In this respect, the philosopher tries to reveal the rationale of his views on the problem based on philosophy.

Source:  Atatürk University Department of Sociology 1st Year “Introduction to Philosophy” and Giriş Introduction to Sociology ”Lecture Notes (Ömer YILDIRIM); Other Lecture Notes (Ömer YILDIRIM), MEB Philosophy Textbook